خدمات ارائه شده در شرکت فضا سازه نقش جهان عبارتند از :

1-    مشاوره رایگان به کارفرمایان در زمینه سازه های فضایی
2-    طراحی اولیه و ارائه نقشه های کلی به همراه پاسخ استعلام درکمترین زمان ممکن
3-    ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه پوشش سازه های فضایی
4-    توسعه وتغییر سقف ها و سازه های اجرا شده در صورت درخواست کارفرمایان و با رعایت اصول فنی.