معرفی نام 23 نوع اتصال (گره) سازه های فضایی :

الف – گره های کروی
سیستم مرو (MERO – KK)
اوروناسئو (ORONA SEO)
او - آر - تی - زدORTZ
اسفروبات فرانسه (SPHEROBAT)
ان اس تراس ژاپن(N.S.TRUSS)
تیوبال هلند (TUBALL)
اوربیک انگلستان (ORBIK)
ای دی سی فرانسه (S.D.C)
اوکتا پلیت المان (OCTA PLATE)
وسترات استرالیا (VESTRUT)
نودوس انگلستان (NODUS)
ب- گره های تک پیچ و مهره ای
کاتروس – اسکاتلند (CATRUSS)
کاندرهارلی (تحت لیسانس استرالیا) (CANDER HARLEY)
مای اسکای (MAI SKY)
ج – اتصالات منشوری (هرمی)
یونی بات 1962
اسپیس گرید (برپایه یونی بت)
اسپیس دک – انگلستان 1950
دک اسپیس - 1987
کیوبیک اسپیس – 1978 انگلستان
آ بی بی آ – آفریقای جنوبی 1983
د - ورقه ها(صفحات) : مودا اسپن – هلند MODASPAN
ه - بدون گره : اوکتت تراس OCTET TRUSS
و - استوانه ای : تریودتیک – کانادا TRIODETIC