صفحه اصلی / سازه فضایی / مزایای سازه فضایی

مزایای سازه ای در سازه های فضاکار

سازه های فضایی با توجه به ویژگی ها و مزایای منحصر به فرد خود از سوی مهندسین سازه ، آرشیتکت ها و سایر متخصصین در موارد متعددی توصیه شده و به سرعت رو به گسترش است .

برتریها و مزایای سازه های فضایی یا سازه های فضا کار از ابعاد مختلف قابل طرح بوده که باعث برتری آن نسبت به سایر سازه ها شده و در اینجا از سه دیدگاه سازه ای ، معماری و سایر مزایا تقسیم بندی شده است

 


 

الف – مزایای سازه ای در سازه های فضاکار


 

ب – مزایای معماری در سازه های فضایی


 

ج – سایر مزایای سازه های فضائی