صفحه اصلی / سازه فضایی / مزایای سازه فضایی / مزایای سازه ای در سازه های فضا کار

الف – مزایای سازه ای در سازه های فضاکار

الف – 1 – عدم محدودیت دهانه در سازه های فضایی
سازه های فضاکار ، برای پوشش کلیه مکانهایی که به نحوی محدودیت اجرای ستون و تکیه گاههای میانی دارند ، ایده آل بوده و به بیان دیگر سازه های فضائی یا فضا کار با عبارت " سالن های بدون ستون " مترادف است . خصوصاً که اجرای چنین محل هایی با استفاده از سازه های فضاکار ، از نظر جلوه های ظاهری و نکات سازه ای ، موقعیت و برتری منحصر به فردی را برای سازه های فضائی ( در مقایسه با سایر سازه های جایگزین یا مشابه ) به وجود می آورد .

الف – 2 – عدم ضرورت نظم تکیه گاهها در سازه های فضا کار
در کلیه مکانهایی که به دلیل وجود محدودیت های سازه ای یا معماری ، امکان رعایت نظم و تقارن در انتخاب ستونها وجود نداشته و محدودیت تکیه گاهی دارد ، می توان از سازه فضایی استفاده نمود ، چرا که در سازه های فضا کار به علت رفتار سه بعدی ، توزیع تنش در تمام جهات انجام شده و لذا رعایت نظم در انتخاب تکیه گاهها ضرورت ندارد . و به همین دلیل است که در توسعه شبکه سازه فضایی می توان بدون اینکه به پایداری سازه فضا کار لطمه ای وارد شود ، محل تکیه گاهها را (در صورت لزوم) تغییر داد .

الف – 3 – امکان نصب جرثقیل بر روی سازه فضایی
سختی و صلبیت زیاد سازه فضایی ، منجر به کوچک شدن تغییر شکل سازه تحت بارهای سرویس شده و قابلیت استثنائی برای حمل بارهای سنگین متمرکز و غیر متمرکز به وجود می آورد . به بیان ساده تر امکان نصب جرثقیل دو پل و حتی جرثقیل تک پل و یک ریلی با استفاده از گره های سازه فضائی در هر مسیر دلخواه وجود دارد .

الف – 4- دارا بودن تکنیک برتر سازه ای
این نوع شبکه ها (سازه های فضائی) ، نمونه کاملی از سازه های سه بعدی بوده بطوریکه اغلب اعضای سازه در تقسیم و توزیع بار مشارکت دارند و این ویژگی در این سطح ، منحصر به سازه های فضایی می باشد .
الف – 5- وزن کم و ایمنی بسیار بالا در سازه های فضائی
در سازه های فضایی به دلیل رفتار سه بعدی ، تنش در تمام جهات توزیع شده و به عبارت دیگر بدلیل توزیع یکنواخت بار و پخش نیرو در جهات مختلف این سازه ها (سازه های فضاکار) از استحکام توام با سبکی استثنائی و ایمنی بسیار زیاد برخوردار می باشد .

الف – 6- استفاده بهینه از مصالح در سازه های فضائی
از یک سو بدلیل سه بعدی بودن و یکپارچگی سازه های فضایی با کمترین مصالح امکان فراهم نمودن بیشترین صلبیت و بالاترین سطح ایمنی در سازه های فضا کار وجود دارد و از سوی دیگر قابلیت استفاده از مصالح در این سیستم از سازه بسیار زیاد بوده به گونه ای که در بعد ملی ، کمترین مصالح از بین رفته و یا از پروسه تولید ملی خارج می‌شوند .
الف – 7 – عدم انهدام ناگهانی ( درجه هایپر استاتیکی بالا ) در سازه های فضاکار
با توجه به بالابودن درجه نامعینی در سازه های فضائی و مشارکت بیشتر هموندها در تقسیم و توزیع بار ، ذخیره مقاومتی اعضا بیشتر بوده و لذا معمولاً حذف یک یا چند المان (خرابی موضعی) منجر به فروپاشی یا انهدام ناگهانی کل سازه  نخواهد شد .

الف – 8- سازه های فضائی ، مقاوم ترین سازه در حوادث غیر مترقبه
سازه های فضاکار به علت یکپارچگی ، نیروهای افقی بارهای اتفاقی و نیروهای دینامیکی ناشی از زلزله ، انفجار ، حملات هوایی ، طوفان ، آتش سوزی و … را بهتر از انواع دیگر سازه ها تحمل نموده و مقاومت بیشتری دارند . این موضوع در موارد تجربی و آزمایشات نیز (به شرط وجود مقاومت لازم در ستونها و بادبندهای مربوطه) مورد تایید قرار گرفته است .